Lille Jægervasstind >1400 moh

Kartblad: Lyngen
Kommune: Lyngen (20)
Primærfaktor A: ca 140 meter
Primæfaktor B: ca 140 meter
Koordinat: 6231  3348
Nærmeste høyere topp: Store Jægervasstinden 1543 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Lille og Store Jægervasstindene, > 1260 m o.h.

 

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Nordre Jægervasstinden 1235 moh

Kartblad: Lyngen
Kommune: Lyngen (44)
Primærfaktor A: ca 105meter
Primærfaktor B: ca  105 meter
Koordinat: 6244  3431
Nærmeste høyere topp: Lille Jægervasstind >1400 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Nordre Jægervasstind og Lille Jægervasstind, ca 1130 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen