Lille Rieppefjellet 1133 moh

Kartblad: Lavangsdalen
Kommune: Tromsø (72)
Primærfaktor A: ca 300 meter
Primærfaktor B: ca 165 meter
Koordinat: 3978  0498
Nærmeste høyere topp: Massiv N av Gjømmerbreen >1220
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom toppene 1006 og 931 V for Lille Rieppefjellet, ca 833 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Massiv N av Meaccevaggejavri 1006 moh

Kartblad: Lavangsdalen
Kommune: Tromsø (101)
Primærfaktor A: ca 135 meter
Primærfaktor B: ca 135 meter
Koordinat: 3855  0555
Nærmeste høyere topp: Lille Rieppefjellet 1133 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom denne toppen og Lille Rieppefjellet, ca 871 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Vazzoalgi 1091 moh

Kartblad: Lavangsdalen
Kommune: Tromsø (83)
Primærfaktor A: ca 120 meter
Primærfaktor B: ca 120meter
Koordinat: 4087  0434
Nærmeste høyere topp: Lille Rieppefjellet 1133 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Vazzoalgi og Lille Rieppefjellet, ca 971 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen