Maritindan 1062 moh

Kartblad: Ullsfjord
Kommune: Tromsø (87)
Primærfaktor A: ca 230 meter
Primærfaktor B: ca 210 meter
Koordinat: 3334  1433
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Maritindan og topp 1007, ca 832 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Massiv N av Saltdalen 1045 moh

Kartblad: Ullsfjord
Kommune: Tromsø (92)
Primærfaktor A: ca 110 meter
Primærfaktor B: ca 110 meter
Koordinat: 3413  1372
Nærmeste høyere topp: Maritindan 1062 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom denne toppen og Maritindan, ca 935 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen