Stikkord: Maritindan

  • Maritindan 1062 moh

    Maritindan i Ramfjorden er et fint skifjell og med sitt nordvendte toppheng er det en fin vårskitur. Vi var innom Fagerfjellet sin 957 topp på samme turen. Her er turbeskrivelsen fra denne turen.

  • Maritindan 1062 moh

    Kartblad: Ullsfjord Kommune: Tromsø (87) Primærfaktor A: ca 230 meter Primærfaktor B: ca 210 meter Koordinat: 3334  1433 Nærmeste høyere topp: Massiv SØ av Bjørnskarddalen 1239 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Maritindan og topp 1007, ca 832 m o.h. Turbeskrivelse Statistikk er laget av Jarle Nilsen

  • Massiv N av Saltdalen 1045 moh

    Kartblad: Ullsfjord Kommune: Tromsø (92) Primærfaktor A: ca 110 meter Primærfaktor B: ca 110 meter Koordinat: 3413  1372 Nærmeste høyere topp: Maritindan 1062 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom denne toppen og Maritindan, ca 935 m o.h. Turbeskrivelse Statistikk er laget av Jarle Nilsen