Stikkord: Massiv Ø av Gavtavarri

  • Massiv Ø av Gavtavarri 1276 moh

    Massiv Øst av Gavtavarri er en navnløs topp i Kåfjord kommune, som neppe har mange besøkende. Vi kombinerte toppen med Gavtavarri med start fra broen over Nomedalselva. Her er turbeskrivelsen fra turen vår.

  • Massiv Ø av Gavtavarri 1276 moh

    Kartblad: Kåfjord Kommune: Kåfjord (13) Primærfaktor A: ca 220 meter Primærfaktor B: ca 220 meter Koordinat: 9075  1923 Nærmeste høyere topp: Gavtavarri 1281 moh Laveste punkt før høyere topp: Skaret mellom høyde 1139 og østenden av Gavtavarri, ca 1056 m o.h. Turbeskrivelse Statistikk er laget av Jarle Nilsen

  • Massiv ØNØ av Nomedalstind 1105 moh

    Kartblad: Kåfjord Kommune: Kåfjord (38) Primærfaktor A: 100 meter Primærfaktor B: 100 meter Koordinat: 8941  1674 Nærmeste høyere topp: Massiv Ø av Gavtavarri 1276 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom denne toppen og høyde 1098 lenger Ø, 1005 m o.h. Tvilsomt at det er så lavt. Turbeskrivelse Statistikk er laget av Jarle Nilsen