Skoanbaidanvarri 1076 moh

Kartblad: Kåfjord
Kommune: Kåfjord (40)
Primærfaktor A: ca 120 meter
Primærfaktor B: ca 120 meter
Koordinat: 8711  2423
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom denne toppen og topp 988 litt lenger Ø, ca 956 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen