Massiv ØNØ av Nuovasgaisa 1044 moh

Kartblad: Nordreisa
Primærfaktor A: 100 meter
Primærfaktor B: 100 meter
Koordinat: 1928  5670
Nærmeste høyere topp: Nuovasgaisa 1120 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom denne toppen og Nuovasgaisa, 944 m o.h. Tvilsomt at det er så lavt.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen