Massiv Øst av Lemetfjellet 1516moh

Kartblad: Signaldalen
Kommune: Balsfjord (4)
Primærfaktor A: ca 880 meter
Primærfaktor B: ca 265 meter
Koordinat: 5726  6940
Nærmeste høyere topp: Vassdalsfjellet 1587
Laveste punkt før høyere topp: Vannskillet i Vassdalen, ca 636 m o.h.
Statistikk er laget av Jarle Nilsen