Massiv Øst av Tamokfjellet 1381moh

Kartblad: Signaldalen
Primærfaktor A: ca 195 meter
Primærfaktor B: ca 195 meter
Koordinat: 5308  6734
Nærmeste høyere topp: Lemetfjellet 1435
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom dette massivet og Lemetfjellet, ca 886 m o.h.