Massiv NØ av Isskardbreen 1272 moh

Kartblad: Lyngen
Kommune: Lyngen (39)
Primærfaktor A: ca 200 meter
Primærfaktor B: ca 200 meter
Koordinat: 6143  2713
Nærmeste høyere topp: Trollvasstinden 1440 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom topp > 1200 og Trollvasstinden, ca 1072 m o.h.

Massiv S av Isskardbreen (Sofiatinden) 1237moh

Kartblad: Lyngen
Kommune: Lyngen (43)
Primærfaktor A: ca 340 meter
Primærfaktor B: ca 125 meter
Koordinat: 6034  2467
Nærmeste høyere topp: Massiv NØ av Isskardbreen 1272 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Isskardbreen og Brevatnet, ca 897 m o.h