Massiv NØ av Mellomdalen 1202 moh

Kartblad: Lavangsdalen
Primærfaktor A: ca 135 meter
Primærfaktor B: ca 135 meter
Koordinat: 3496  0872
Nærmeste høyere topp: Henrikstinden 1270 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom denne toppen og Henrikstinden, ca 1067 m o.h.  GPS-målt til 1053 m.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen