Stikkord: Massiv NØ av Mellomdalen

  • Massiv V av øvre Saltdalen 1145 moh

    Kartblad:Lavangsdalen Kommune: Tromsø (70) Primærfaktor A: ca 230 meter Primærfaktor B: ca 230 meter Koordinat: 3513  1042 Nærmeste høyere topp: Massiv NØ av Mellomdalen 1202 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom dette massivet og massiv NØ av Mellomdalen, ca 915 m o.h. Turbeskrivelse   Statistikk er laget av Jarle Nilsen