Stikkord: Massiv NØ av Stallovarri

  • Massiv NØ av Stallovarri 1356 moh

    Kartblad: Salvasskardet Kommune: Bardu (42) Primærfaktor A: ca 280 meter Primærfaktor B: ca 260 meter Koordinat: 2647  2625 Nærmeste høyere topp: Massiv SØ av Tindtjørna 1369 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom dette massivet og massiv SØ av Tindtjørna, ca 1076 m o.h. Statistikk er laget av Jarle Nilsen

  • Stallovarri 1287 moh

    Kartblad: Salvasskardet Kommune: Bardu (53) Primærfaktor A: ca 190 meter Primærfaktor B: ca 190 meter Koordinat: 2475  2493 Nærmeste høyere topp: Massiv NØ av Stallovarri 1356 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Stallovarri og høyde 1165 N av Stallovarri, ca 1097 m o.h. Statistikk er laget av Jarle Nilsen