Stikkord: Massiv N av Gjømmerbreen >1220 moh

  • Massiv N av Gjømmerbreen >1220 moh

    Kartblad: Lavangsdalen Kommune: Balsfjord (46) / Tromsø (57) Primærfaktor A: ca 160 meter Primærfaktor B: ca 160 meter Koordinat: 3694  0429 Nærmeste høyere topp: Massiv SØ av Mellomdalen 1235 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom denne toppen og massivet SØ av Mellomdalen, > 1060 m o.h. Turbeskrivelse Statistikk er laget av Jarle Nilsen…