Massiv N av Gjømmerbreen >1220 moh

Kartblad: Lavangsdalen
Primærfaktor A: ca 160 meter
Primærfaktor B: ca 160 meter
Koordinat: 3694  0429
Nærmeste høyere topp: Massiv SØ av Mellomdalen 1235 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom denne toppen og massivet SØ av Mellomdalen, > 1060 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen