Dildogaisi, midtre topp 1389 moh

Kartblad: Kirkesdalen
Primærfaktor A: ca 260 meter
Primærfaktor B: ca 125 meter
Koordinat: 0519  4451
Nærmeste høyere topp: Beassetcohkka 1424 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Beassetcohkka og massiv 1310 SØ av Beassetcohkka, ca 1129 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Massiv VSV av Rypelars 1375 moh

Kartblad: Kirkesdalen
Kommune: Målselv (44)
Primærfaktor A: ca 110 meter
Primærfaktor B: ca 110 meter
Koordinat: 0584  4526
Nærmeste høyere topp: Dildogaisi, midtre 1389 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom denne toppen og Dildogaisi, midtre, ca 1265 m o.h.

tekst bilder

Statistikk er laget av Jarle Nilsen