Massiv N av Tverrelvdalsfjellet 1278 moh

Kartblad: Tamokdalen
Primærfaktor A: ca 310 meter
Primærfaktor B: ca 310 meter
Koordinat: 5158  5823
Nærmeste høyere topp: Nerotinden 1428 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom dette massivet og Nerotinden, ca 968 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Tverrelvdalsfjellet 1194 moh

Kartblad: Tamokdalen
Kommune: Målselv (75)
Primærfaktor A: ca 295 meter
Primærfaktor B: ca 295 meter
Koordinat: 5131  5583
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Tverrelvdalsfjellet og massivet N av Tverrelvdalsfjellet, ca  899 m o.h.

 

Statistikk er laget av Jarle Nilsen