Stikkord: Massiv NNV av Cearretgaisa

  • Massiv NNV av Cearretgaisa 1054 moh

    Massiv NNV av Cearretgaisa er en av mange ukjente topper i området. Som mange av naboene er denne toppen uten varde og trigpunkt. Cearretgaisi 1054 er en nokså krevende topp med start fra Trolldalen med bratt og løs steinur, men er en veldig overkommelig topp om man kommer fra Arildsdalselva. Jeg gikk toppen sammen med…

  • Massiv NNV av Cearretgaisa 1054 moh

    Kartblad: Nordreisa Kommune: Nordreisa (51) Primærfaktor A: ca 235 meter Primærfaktor B: ca 185 meter Koordinat: 1511  5930 Nærmeste høyere topp: Massiv ØNØ av Cearretgaisa 1081 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom toppene 934 og 1018, ca 819 m o.h. Turbeskrivelse Statistikk er laget av Jarle Nilsen