Massiv NV av Nerotinden >1400 moh

Kartblad: Tamokdalen
Primærfaktor A: ca 140 meter
Primærfaktor B: ca 140 meter
Koordinat: 4905  6068
Nærmeste høyere topp:  Nerotinden 1428
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom denne toppen og Nerotinden, > 1260 m o.h.
Statistikk er laget av Jarle Nilsen