Stikkord: Massiv SØ av Markusfjellet

  • Massiv SØ av Markusfjellet >1380 moh

    Massiv SØ av Markusfjellet er en av de sære toppene i Storfjord kommune og kan umulig ha mange besøkende. Vi gikk denne navnløse toppen sammen med Markusfjellet og en annen navnløs topp på 1240 moh med start fra Stordalen. Her er turbeskrivelsen fra turen vår.

  • Massiv SØ av Markusfjellet >1380

    Kartblad: Signaldalen Kommune: Storfjord (27) Primærfaktor A: ca 140 meter Primærfaktor B: ca 140 meter Koordinat: 6762  7233 Nærmeste høyere topp: Markusfjellet 1541 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom dette massivet og Markusfjellet, > 1240 m o.h. Turbeskrivelse Statistikk er laget av Jarle Nilsen

  • Moskkogaisi 1176 moh

    Kartblad: Signaldalen Kommune: Storfjord (56) Primærfaktor A: ca 420 meter Primærfaktor B: ca 420 meter Koordinat: 6606  7872 Nærmeste høyere topp: Massiv SØ av Markusfjellet > 1380 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet like under Poikkiharjut, NV av vann 738, ca 756 m o.h. Turbeskrivelse Statistikk er laget av Jarle Nilsen