Stikkord: Massiv S av Harvvesoaivi

  • Massiv S av Harvvesoaivi 1052 moh

    Kartblad: Rostadalen Kommune: Målselv (99) Primærfaktor A: ca 115 meter Primærfaktor B: ca 115 meter Koordinat: 6491  2966 Nærmeste høyere topp: Vanasvarri >1140 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom denne toppen og Vanasvarri, ca 937 m o.h. Statistikk er laget av Jarle Nilsen