Massiv S av Harvvesoaivi 1052 moh

Kartblad: Rostadalen
Kommune: Målselv (99)
Primærfaktor A: ca 115 meter
Primærfaktor B: ca 115 meter
Koordinat: 6491  2966
Nærmeste høyere topp: Vanasvarri >1140 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom denne toppen og Vanasvarri, ca 937 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen