Massiv S av Heargegaisa 1270 moh

Kartblad: Kåfjord
Primærfaktor A: ca 240 meter
Primærfaktor B: ca 240 meter
Koordinat: 9484  1758
Nærmeste høyere topp: Heargegaisa 1284 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom topp 1204 og Heargegaisa, ca 1030 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Njallaskaidi 1079 moh

Kartblad: Kåfjord
Primærfaktor A: ca 130 meter
Primærfaktor B: ca 130 meter
Koordinat: 9808  1695
Nærmeste høyere topp: Massiv S av Heargegaisa 1270 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Njallaskaidi og topp 978 litt lenger mot V, ca 949 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen