Stikkord: Massiv S av Heargegaisa

  • Massiv S av Heargegaisa 1270 moh

    Kartblad: Kåfjord Kommune: Nordreisa (11) / Kåfjord (14) Primærfaktor A: ca 240 meter Primærfaktor B: ca 240 meter Koordinat: 9484  1758 Nærmeste høyere topp: Heargegaisa 1284 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom topp 1204 og Heargegaisa, ca 1030 m o.h. Statistikk er laget av Jarle Nilsen

  • Njallaskaidi 1079 moh

    Kartblad: Kåfjord Kommune: Nordreisa (49) Primærfaktor A: ca 130 meter Primærfaktor B: ca 130 meter Koordinat: 9808  1695 Nærmeste høyere topp: Massiv S av Heargegaisa 1270 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Njallaskaidi og topp 978 litt lenger mot V, ca 949 m o.h. Turbeskrivelse Statistikk er laget av Jarle Nilsen