Stikkord: Massiv S av Vaddasgaisak 1239 moh

  • Massiv S av Vaddasgaisak 1239 moh

    Kartblad: Nordreisa Kommune: Nordreisa (16) Primærfaktor A: ca 150 meter Primærfaktor B: ca 150 meter Koordinat: 2137  4007 Nærmeste høyere topp: Vaddasgaisat 1312 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom denne toppen og Vaddasgaisat, ca 1089 m o.h. Statistikk er laget av Jarle Nilsen