Stikkord: Massiv V av Gjømmerbreen

  • Massiv V av Gjømmerbreen 1174 moh

    Kartblad: Lavangsdalen Kommune: Balsfjord (52) / Tromsø (63) Primærfaktor A: ca 320 meter Primærfaktor B: ca 120 meter Koordinat: 3545  0218 Nærmeste høyere topp: Massiv N av Gjømmerbreen >1220 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Gjømmerdalsbreen og Smalakvatnet, ca 854 m o.h. Turbeskrivelse Statistikk er laget av Jarle Nilsen