Massiv SSV av Smalakvatnet 1166 moh

Kartblad: Lavangsdalen
Primærfaktor A: ca 110 meter
Primærfaktor B: ca 110 meter
Koordinat: 3543  0282
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom denne toppen og Massiv V av Gjømmerdalsbreen, ca 1056 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen