Stikkord: Massiv V av Rieppetinden 1257 moh

  • Massiv V av Rieppetinden 1257 moh

    Kartblad: Lavangsdalen Kommune: Storfjord (44) Primærfaktor A: ca 130 meter Primærfaktor B: ca 130 meter Koordinat: 4854  8609 Nærmeste høyere topp: Rieppetinden 1493 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom topp 1182 og Rieppetinden, ca 1127 m o.h. Turbeskrivelse Statistikk er laget av Jarle Nilsen