Stikkord: Massiv V av vestre Vaggasblåisen

  • Massiv V av vestre Vaggasblåisen 1178 moh

    Massiv V av vestre Vaggasblåisen er en topp med få eller ingen besøk på Lyngenhalvøya. Med godt over 10 kilometers anmarsj og uten navn er dette neppe en topp som får den vanlige mannen i gata til å gå av hengslene. Toppen var også relativt vanskelig på ruten vi gikk opp, med bratte snørenner, noen…

  • Kvasstindfjellet 1094 moh

    Kartblad: Lyngstuva Kommune: Lyngen(61) Primærfaktor A: ca 205 meter Primærfaktor B: ca 205 meter Koordinat: 6838  4425 Nærmeste høyere topp: Massiv V av vestre Vaggasblåisen 1178 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom denne toppen og massivet V av vestre Vaggasbåisen, ca 889 m o.h. Turbeskrivelse Statistikk er laget av Jarle Nilsen

  • Massiv V av vestre Vaggasblåisen 1178 moh

    Kartblad: Lyngstuva Kommune: Lyngen (51) Primærfaktor A: ca 130 meter Primærfaktor B: ca 130 meter Koordinat: 6814  4315 Nærmeste høyere topp: Spisshorn 1233 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom toppene 1114 og 1155 helt i V-enden av Vestre Vaggasblåisen, ca 1048 m o.h. Turbeskrivelse Statistikk er laget av Jarle Nilsen