Stikkord: Njuolggorassa

  • Aborassa 1111 moh

    Aborassa er en av åtte tusenmeterstopper som ligger i «nærheten» av Abojavri og kraftverket i Kvænangsbotn. Jeg var innom alle toppene i en relativt løpbar runde i viddeterreng på knappe seks mil. Her er turbeskrivelsen fra turen min til Naranasrassa, Vuostarassa, Njuolggorassa, Golggotrassa, Aborassa, Borga-Aborassa, Cuonjaoaivi og Bearaloaivvit.

  • Njuolggorassa 1044 moh

    Njuolggorassa er en hump på vidda innfor Kvænangsbotn som neppe har hatt mange besøkende med overlegg. Jeg var på syv andre topper i samme turen. Her er turbeskrivelsen fra turen min.

  • Njuolggorassa 1044 moh

    Kartblad: Kvænangsbotn Kommune: Kvænangen( 22) Primærfaktor A: 100 meter Primærfaktor B: 100 meter Koordinat: 3851  1964 Nærmeste høyere topp: Golggotrassa 1076 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Njuolggorassa og Golggotrassa, 944 m o.h. Statistikk er laget av Jarle Nilsen