Sieidi, nordøstre topp 1046 moh

Kartblad: Lavangsdalen
Kommune: Tromsø (91)
Primærfaktor A: 341 meter
Primærfaktor B: ca 195  meter
Koordinat: 4096  0198
Nærmeste høyere topp: Massiv N av Gjømmerbreen >1220 moh
Laveste punkt før høyere topp: Ved vestenden av Sieidivatnet, ca 706 m o.h.

 

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Elveskardtindan, nordøstre topp 1125moh

Kartblad: Salangen
Kommune: Salangen (7)
Primærfaktor A: ca 110 meter
Primærfaktor B: ca 110 meter
Koordinat: 0649  3871
Nærmeste høyere topp: Reitetinden 1260 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom denne toppen og topp 1258 lenger SV, ca 1014 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Tverrdalstindan, Nordøstre topp 1290moh

Kartblad: Tamokdalen
Primærfaktor A: 180 meter
Primærfaktor B: 180 meter
Koordinat:4561  7088
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom nordøstre og sørvestre Tverrdalstindan, 1110 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen