Stikkord: Nordøstre topp

  • Sieidi, nordøstre topp 1046 moh

    Kartblad: Lavangsdalen Kommune: Tromsø (91) Primærfaktor A: 341 meter Primærfaktor B: ca 195  meter Koordinat: 4096  0198 Nærmeste høyere topp: Massiv N av Gjømmerbreen >1220 moh Laveste punkt før høyere topp: Ved vestenden av Sieidivatnet, ca 706 m o.h. Turbeskrivelse   Statistikk er laget av Jarle Nilsen

  • Elveskardtindan, nordøstre topp 1125moh

    Kartblad: Salangen Kommune: Salangen (7) Primærfaktor A: ca 110 meter Primærfaktor B: ca 110 meter Koordinat: 0649  3871 Nærmeste høyere topp: Reitetinden 1260 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom denne toppen og topp 1258 lenger SV, ca 1014 m o.h. Turbeskrivelse Statistikk er laget av Jarle Nilsen

  • Tverrdalstindan, Nordøstre topp 1290moh

    Kartblad: Tamokdalen Kommune: Balsfjord (37) Primærfaktor A: 180 meter Primærfaktor B: 180 meter Koordinat:4561  7088 Nærmeste høyere topp: Tverrdalstindan, sørvestre topp 1334 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom nordøstre og sørvestre Tverrdalstindan, 1110 m o.h. Turbeskrivelse Statistikk er laget av Jarle Nilsen