Cillagaisa 1206 moh

Kartblad: Kåfjord
Kommune: Nordreisa (21)
Primærfaktor A: ca 400 meter
Primærfaktor B: ca 400 meter
Koordinat: 9802  2734
Nærmeste høyere topp: Nordre Cohkolatgaisa 1231 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Cillagaisa og topp 1157 lenger vest, ca 806 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Massiv SV av Bæs´setindan 1180 moh

Kartblad: Kåfjord
Kommune: Nordreisa (26)
Primærfaktor A: ca 145 meter
Primærfaktor B: ca 145 meter
Koordinat: 9587  3050
Nærmeste høyere topp: Nordre Cohkolatgaisa 1231 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom topp 1093 og Nordre Cohkolatgaisa, ca 1035 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Nordre Cohkolatgaisa 1231 moh

Kartblad: Kåfjord
Primærfaktor A: ca 200 meter
Primærfaktor B: ca 195 meter
Koordinat: 9596  2896
Nærmeste høyere topp: Bæssetindan, søndre topp 1303 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom topp 1180 og vestenden av Bæssetindan, søndre topp, ca 1031 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Søndre Cohkolatgaisa 1183 moh

 

Kartblad: Kåfjord
Primærfaktor A: ca 180 meter
Primærfaktor B: ca 165meter
Koordinat: 9559  2637
Nærmeste høyere topp: Nordre Cohkolatgaisa 1231 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom midtre og nordre Cohkolatgaisa, ca 1003 m o.h

Statistikk er laget av Jarle Nilsen