Stikkord: nordre topp 1378 moh

  • Mårfjellet 1326 moh

    Kartblad: Takvatnet Kommune: Balsfjord/ Målselv (53) Primærfaktor A: ca 750 meter Primærfaktor B: ca 440 meter Koordinat: 1154 8122 Nærmeste høyere topp: Blåtindan, nordre topp 1378 moh Laveste punkt før høyere topp: Mårfjellskardet, ca 576 m o.h. Turbeskrivelse   Statistikk er laget av Jarle Nilsen