Massiv NV av Bæssetindan 1100 moh

Kartblad: Kåfjord
Primærfaktor A: 112 meter
Primærfaktor B: 112 meter
Koordinat: 9496  3509
Nærmeste høyere topp: Massiv Ø av Pilterifjellet 1122 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom denne toppen og topp 1035 litt lenger S, 988 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen