Stikkord: Pilterifjellet

  • Massiv NV av Bæssetindan 1100 moh

    Kartblad: Kåfjord Kommune: Nordreisa (41) Primærfaktor A: 112 meter Primærfaktor B: 112 meter Koordinat: 9496  3509 Nærmeste høyere topp: Massiv Ø av Pilterifjellet 1122 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom denne toppen og topp 1035 litt lenger S, 988 m o.h. Turbeskrivelse Statistikk er laget av Jarle Nilsen