Stikkord: Pollfjellet

  • Pollfjellet 1213 moh

    Pollfjellet ligger ved Furuflaten sentrum og er mest kjent for en dårlig tunnel som er for kort og må stenges når det er rasfare på vinteren. Pollfjellet krevde 14 menneskeliv i et stort fjellskred for drøye 200 år siden, da et av de største fjellskredene i Norge etter istiden forårsaket tre tsunamier som feide med…

  • Pollfjellet 1213 moh

    Kartblad: Storfjord Kommune: Lyngen (50) Primærfaktor A: ca 380 meter Primærfaktor B: ca  380 meter Koordinat: 6611  0647 Nærmeste høyere topp: Rundfjellet 1413 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet i fortsettelsen av Måsedalen, ca 833 m o.h. Turbeskrivelse Statistikk er laget av Jarle Nilsen