Stikkord: Pollfjelltunellen

  • Pollfjellet 1213 moh

    Pollfjellet ligger ved Furuflaten sentrum og er mest kjent for en dårlig tunnel som er for kort og må stenges når det er rasfare på vinteren. Pollfjellet krevde 14 menneskeliv i et stort fjellskred for drøye 200 år siden, da et av de største fjellskredene i Norge etter istiden forårsaket tre tsunamier som feide med…