Massiv V av Rieppetinden 1257 moh

Kartblad: Lavangsdalen
Kommune: Storfjord (44)
Primærfaktor A: ca 130 meter
Primærfaktor B: ca 130 meter
Koordinat: 4854  8609
Nærmeste høyere topp: Rieppetinden 1493 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom topp 1182 og Rieppetinden, ca 1127 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Massiv Ø av Rieppetinden 1203 moh

Kartblad: Lavangsdalen
Kommune: Storfjord (53)
Primærfaktor A: ca 205 meter
Primærfaktor B: ca 205 meter
Koordinat: 5252  8622
Nærmeste høyere topp: Rieppetinden 1493 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom dette massivet og Rieppetinden, ca 998 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Rieppetinden 1493 moh

Kartblad: Lavangsdalen
Primærfaktor A: ca 460 meter
Primærfaktor B: ca 370 meter
Koordinat: 5082  8636
Nærmeste høyere topp: Bjellogaisa 1510 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Rieppetinden og Bjellogaisa, ca 1033 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen