Stikkord: Rokkilgaissat

  • Rokkilgaissat 1270 moh

    Rokkilgaissat er en anonym topp på det store topplatået bak Røyelkampen. Denne vardeløse toppen trekker neppe til seg horder av besøkende. Jeg gikk den i en lang dagstur sammen med Røyelkampen, Moskkugaisa og 2 navnløse topper i en lang dagstur. Her er turbeskrivelsen min fra turen.

  • Rokkilgaissat 1270 moh

    Kartblad: Reisadalen Kommune: Nordreisa (12) Primærfaktor A: ca 170 meter Primærfaktor B: 141 meter Koordinat: 1514  3690 Nærmeste høyere topp:Riehppegaisa 1337 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom toppene 1249 og 1245 litt Ø av Rokkilgaissat,ca 1095 m o.h. Turbeskrivelse Statistikk er laget av Jarle Nilsen