Stikkord: Søndre Favrrosvarri

  • Søndre Favrrosvarri 1294 moh

    Søndre Favrrosvarri er en lite besøkt topp i det nydelige området rundt Lulleskogen. Med gode stifasiliteter ved riktig startsted, går den noe lange distansen til toppen fort unna og utsikten fra toppen er upåklagelig med store varriasjoner fra de flate toppene på vidda mot øst og de litt mer eksotiske Lyngsalpene mot vest. Her er…

  • Søndre Favrrosvarri 1294 moh

    Kartblad: Manndalen Kommune: Kåfjord (8) / Storfjord (41) Primærfaktor A: ca 110 meter Primærfaktor B: ca110 meter Koordinat: 8235  9224 Nærmeste høyere topp: Nordre Favrrosvarri 1320  moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom nordre og søndre Favrrosvarri, ca 1184 m o.h. Turbeskrivelse Statistikk er laget av Jarle Nilsen