Søndre Geatkkutoaivvit 1043 moh

Kartblad: Raisduottarhaldi
Primærfaktor A: ca 215 meter
Primærfaktor B: ca 215 meter
Koordinat: 0692  0617
Nærmeste høyere topp: Javreoaivvit 1080 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Stuora Njuorjojavri og Vuoddojavrrit, ca 828 m o.h.
watermarked-P1020262

Statistikk er laget av Jarle Nilsen