Stikkord: Søndre Skaidevarri

  • Nordvestre Skaidevarri 1133 moh

    Kartblad: Lyngen Kommune: Lyngen (58) Primærfaktor A: ca 200meter Primærfaktor B: ca  200 meter Koordinat: 6425  2817 Nærmeste høyere topp: Søndre Skaidevarri 1158 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Nordvestre og Søndre Skaidevarri, ca 933 m o.h. Turbeskrivelse Statistikk er laget av Jarle Nilsen

  • Søndre Skaidevarri 1158 moh

    Kartblad: Lyngen Kommune: Lyngen (56) Primærfaktor A: ca 725 meter Primærfaktor B: ca  225 meter Koordinat: 6478  2677 Nærmeste høyere topp: Massiv S av Isskardbreen 1237 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Søndre Skaiddevarri og topp 861, SØ av Holmevatnet, ca 433 m o.h. Turbeskrivelse Statistikk er laget av Jarle Nilsen