Skulvatindane 1156 moh

Skulvatindene er en rekke med noen spennende topper mellom Sørfjorden og Lakselvdalen. Den høyeste toppen rager 1156 meter over havet. Tidligere har jeg besøkt den høyeste toppen, mens jeg denne gangen gikk over Skulvatindene fra sør til nord. Her er turbeskreivelsen fra runden min over Skulvatindene.

Fortsett å lese «Skulvatindane 1156 moh»

Lille Piggtinden 1032 moh

Kartblad: Lavangsdalen
Kommune: Tromsø (97)
Primærfaktor A: ca 260 meter
Primærfaktor B: ca 260 meter
Koordinat: 4425  9899
Nærmeste høyere topp: Skulvatindane 1156 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Lille Piggtinden og Skulvatindane, ca 772 m o.h

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Skulvatindane 1156 moh

Kartblad: Lavangsdalen
Kommune: Tromsø (67)
Primærfaktor A: ca 230 meter
Primærfaktor B: ca 230 meter
Koordinat: 4340  9693
Nærmeste høyere topp: Rasmustinden 1224 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom toppene 1044 og 994 NNØ av Rasmustinden, ca 926 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen