Stikkord: Smuolkorassa

  • Smuolkorassa 1174 moh

    Smuolkorassa ligger på vidda mellom Skibotndalen og Kåfjorddalen og kan umulig ha mange besøkende med overlegg. Jeg kombinerte Smuolkorassa med «naboen» Marfevarri som ligger 5 km mot nordøst. Her er turbeskrivelsen fra turen min.

  • Smuolkorassa 1174 moh

    Kartblad: Manndalen Kommune: Kåfjord (28) / Storfjord (57) Primærfaktor A: ca 120meter Primærfaktor B: ca 120 meter Koordinat: 9880  8336 Nærmeste høyere topp: Rassanibba 1252 moh Laveste punkt før høyere topp: Overgangen fra nordøstenden av Stuora Rassajavri til vann 1041, ca 1055 m o.h. Turbeskrivelse Statistikk er laget av Jarle Nilsen