Massiv N av Rissavarri 1130 moh

Kartblad: Kåfjord
Kommune: Kåfjord (36)
Primærfaktor A: ca 125 meter
Primærfaktor B: ca 125 meter
Koordinat: 8430  3325
Nærmeste høyere topp: Rissavarri (Staluvarri) 1251 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom denne toppen og Rissavarri, ca 1005 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Rissavarri (Staluvarri) 1251 moh

Kartblad: Kåfjord
Kommune: Kåfjord (18)
Primærfaktor A: ca 280 meter
Primærfaktor B: ca 245 meter
Koordinat: 8410  3202
Nærmeste høyere topp: Sorbmegaisa 1288 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Sorbmegaisa og topp 1130, ca 971 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen