Østre Imagaisi 1416 moh

Østre Imagaisi ligger mellom Imagaisi og Steindalstindene på sørsiden av Steindalsbreen. Toppen er nok blant de med færrest besøk i Lyngsalpene. Jeg kombinerte denne toppen med de to Steindalstindene i en tur som er preget av mye løs stein. Her er turbeskrivelsen fra turen min. Fortsett å lese «Østre Imagaisi 1416 moh»

Vestre Steindalstinden 1511 moh

Vestre Steindalstinden er den høyeste av Steindalstindene og byr på førsteklasses steinur og fin utsikt. Jeg kombinerte toppen med Østre Steindalstinden og Østre Imagaisi i en tur som bar preg av mye løs stein. Her er turbeskrivelsen fra turen min. Fortsett å lese «Vestre Steindalstinden 1511 moh»

Østre Steindalstinden 1504 moh

Østre Steindalstinden er en av de tjuesju 1500 meters toppene på Lyngenhalvøya. Turen er relativt krevende og består av mye løs stein og litt lett klyving. Jeg gikk de to Steindalstindene sammen med Østre Imagaisi med start opp Njunni og ned stien fra Steindalsbreen. Her er turbeskrivelsen fra turen min.

Fortsett å lese «Østre Steindalstinden 1504 moh»

Vestre Steindalstinden 1511 moh

Kartblad: Storfjord
Kommune: Storfjord (5)
Primærfaktor A: ca 505 meter
Primærfaktor B: ca 105 meter
Koordinat: 5723  9703
Nærmeste høyere topp: Langdalstindane 1580
Laveste punkt før høyere topp: Dypeste skardet mellom Imagaisi og Langdalstindane, ca 1001 m o.h.

Turbeskrivelse

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Østre Steindalstind 1504 moh

Kartblad: Storfjord
Kommune: Storfjord (9)
Primærfaktor A: ca 100 meter
Primærfaktor B: ca 100 meter
Koordinat: 5759  9690
Nærmeste høyere topp: Vestre Steindalstinden 1511 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Østre og Vestre Steindalstindene, ca 1404 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen