Vazzinoalgi 1196 moh

Kartblad: Manndalen
Primærfaktor A: ca 145 meter
Primærfaktor B: ca 145 meter
Koordinat: 7808  0225
Nærmeste høyere topp: Ruikatnjarcohkka 1212 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Vazzinoalgi og Ruikatnjarcohkka, ca 1051 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen