Sørøstre Veidalstindane >1240

Kartblad: Lyngen
Kommune: Lyngen (41)
Primærfaktor A: ca 200 meter
Primærfaktor B: ca  200 meter
Koordinat: 6629  3689
Nærmeste høyere topp: Veidalstindan 1288 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom toppene 1197 og Veidalstindan, > 1040 m o.h.

 

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Veidalstindan 1288 moh

Kartblad: Lyngen
Kommune: Lyngen (37)
Primærfaktor A: ca 280 meter
Primærfaktor B: ca  240 meter
Koordinat: 6531  3798
Nærmeste høyere topp: Støveltinden 1306 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Sørøstre Veidalstinden og Støveltinden, ca 1008 m o.h.

 

Statistikk er laget av Jarle Nilsen