Stikkord: Vestre Steindalstinden

  • Østre Steindalstinden 1504 moh

    Østre Steindalstinden er en av de tjuesju 1500 meters toppene på Lyngenhalvøya. Turen er relativt krevende og består av mye løs stein og litt lett klyving. Jeg gikk de to Steindalstindene sammen med Østre Imagaisi med start opp Njunni og ned stien fra Steindalsbreen. Her er turbeskrivelsen fra turen min.

  • Vestre Steindalstinden 1511 moh

    Kartblad: Storfjord Kommune: Storfjord (5) Primærfaktor A: ca 505 meter Primærfaktor B: ca 105 meter Koordinat: 5723  9703 Nærmeste høyere topp: Langdalstindane 1580 Laveste punkt før høyere topp: Dypeste skardet mellom Imagaisi og Langdalstindane, ca 1001 m o.h. Turbeskrivelse Statistikk er laget av Jarle Nilsen