Stikkord: Vuostarassa

  • Aborassa 1111 moh

    Aborassa er en av åtte tusenmeterstopper som ligger i «nærheten» av Abojavri og kraftverket i Kvænangsbotn. Jeg var innom alle toppene i en relativt løpbar runde i viddeterreng på knappe seks mil. Her er turbeskrivelsen fra turen min til Naranasrassa, Vuostarassa, Njuolggorassa, Golggotrassa, Aborassa, Borga-Aborassa, Cuonjaoaivi og Bearaloaivvit.

  • Vuostarassa 1133 moh

    Vuostarassa er en av åtte topper som ligger i nærheten av kraftverket i Kvænangsbotn. I en solid langtur var jeg innom alle. Her er turbeskrivelsen fra turen min.

  • Vuostarassa 1133 moh

    Kartblad: Kvænangsbotn Kommune: Kvænangen( 11) Primærfaktor A: ca 165 meter Primærfaktor B: ca 165meter Koordinat: 3279  2273 Nærmeste høyere topp: Beahcegealhaldi 1326 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Vuostarassa og Njuolggorassa,ca 868 m o.h. Statistikk er laget av Jarle Nilsen