Abborassa 1111 moh

Kartblad: Kvænangsbotn
Kommune: Kvænangen( 13)
Primærfaktor A: ca 200 meter
Primærfaktor B: ca 165 meter
Koordinat: 4340  2286
Nærmeste høyere topp: Beahcegealhaldi 1326 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Vuostajavri og Cohkkajavri, ca 911 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Aibmadasgaisa 1092 moh

Kartblad: Øksfjordjøkelen
Primærfaktor A: ca 815 meter
Primærfaktor B: ca 365 meter
Koordinat: 2699  7710
Nærmeste høyere topp: Øksfjordjøkelen (Loppa) 1204 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Langfjordhamn og Skalsadalen, ca 252 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Beahcegealháldi 1326 moh

Kartblad: Kvænangsbotn
Primærfaktor A: ca 600 meter
Primærfaktor B: ca 420 meter
Koordinat: 3562  1351
Nærmeste høyere topp: Riehppegaisi 1337 moh
Laveste punkt før høyere topp: Overgangen fra Sieidivaggi til Stuorahanjohka (SV av vann 721), ca 726 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Borga-Aborassa 1030 moh

Kartblad: Kvænangsbotn
Primærfaktor A: ca 105 meter
Primærfaktor B: ca 105 meter
Koordinat: 4496  2191
Nærmeste høyere topp: Aborassa 1111 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom vannene 919 og 920 like vest for toppen, ca 925 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Cuonjaoaivi 1086 moh

Kartblad: Kvænangsbotn
Primærfaktor A: 236 meter
Primærfaktor B: ca 205 meter
Koordinat: 4744  1619
Nærmeste høyere topp: Abborassa 1111 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet NØ av Njargajavri, 850 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Fjelltindnasen 1041 moh

Kartblad: Øksfjordjøkelen
Primærfaktor A: ca 575 meter
Primærfaktor B: ca 190 meter
Koordinat: 4244  7965
Nærmeste høyere topp: Øksfjordjøkelen (Loppa) 1204 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Fjelltindnasen og topp 776, ca 466 m o.h.
watermarked-fjellis

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Inggagaisa, nordre topp 1194 moh

Kartblad: Kvænangsbotn
Kommune: Kvænangen (5)
Primærfaktor A: ca 110 meter
Primærfaktor B: ca 110 meter
Koordinat: 2545  2789
Nærmeste høyere topp: Oahpis 1295 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom dette massivet og Oahpis, 1084 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Ingagaisa, østre topp >1020 moh

Kartblad: Kvænangsbotn
Primærfaktor A: 100 meter
Primærfaktor B: 100 meter
Koordinat: 2622  2678
Nærmeste høyere topp: Oahpis 1295 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom denne toppen og topp 1073, > 920 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen