Biertavarri >1130 moh

Kartblad: Raisduottarhaldi
Primærfaktor A: ca 365 meter
Primærfaktor B: ca 310 meter
Koordinat: 0225  0209
Nærmeste høyere topp: Raisduottarhaldi 1361 moh
Laveste punkt før høyere topp: Like ved Ø-enden av Guolasjavri. ca 770 m o.h.
watermarked-P1020205

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Beahcegealháldi 1326 moh

Kartblad: Kvænangsbotn
Primærfaktor A: ca 600 meter
Primærfaktor B: ca 420 meter
Koordinat: 3562  1351
Nærmeste høyere topp: Riehppegaisi 1337 moh
Laveste punkt før høyere topp: Overgangen fra Sieidivaggi til Stuorahanjohka (SV av vann 721), ca 726 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Svartfjellet, nordtopp 1162 moh

Kartblad: Kåfjord
Kommune: Nordreisa (31)
Primærfaktor A: 100 meter
Primærfaktor B: 100 meter
Koordinat: 8638  3724
Nærmeste høyere topp: Svartfjellet 1183 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom dette massivet og Svartfjellet, 1062 m o.h.  Er dette skardet så lavt?

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Cahppescohkka 1158 moh

Kartblad: Reisadalen
Kommune: Nordreisa (29)
Primærfaktor A: ca 260 meter
Primærfaktor B: ca 230 meter
Koordinat: 1676  2148
Nærmeste høyere topp: Oahpis 1295 moh
Laveste punkt før høyere topp: Overgangen mellom Njallavaggi i øst og vann 888 i vest sør for Oahpis, ca 898 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Cillagaisa 1206 moh

Kartblad: Kåfjord
Kommune: Nordreisa (21)
Primærfaktor A: ca 400 meter
Primærfaktor B: ca 400 meter
Koordinat: 9802  2734
Nærmeste høyere topp: Nordre Cohkolatgaisa 1231 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Cillagaisa og topp 1157 lenger vest, ca 806 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Cuonjaoaivi 1086 moh

Kartblad: Kvænangsbotn
Primærfaktor A: 236 meter
Primærfaktor B: ca 205 meter
Koordinat: 4744  1619
Nærmeste høyere topp: Abborassa 1111 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet NØ av Njargajavri, 850 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Cearretgaisa 1018 moh

Kartblad: Nordreisa
Primærfaktor A: ca 150 meter
Primærfaktor B: ca 150 meter
Koordinat: 1544  5809
Nærmeste høyere topp: Massiv NNV av Cearretgaisa 1054 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Cearretgaisa og toppen NNV av Cearretgaisa, ca 868 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen