Balgesvarri 1210 moh

Kartblad: Manndalen
Primærfaktor A: ca 140 meter
Primærfaktor B: ca 125 meter
Koordinat: 8002  9902
Nærmeste høyere topp: Ruikatnjarcohkka 1212 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom høyde 1167 og Ruikatnjarcohkka, ca 1070 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Bogefjell 1089 moh

Kartblad: Storfjord
Kommune: Storfjord (62)
Primærfaktor A: ca 140 meter
Primærfaktor B: ca 140 meter
Koordinat: 5475  8599
Nærmeste høyere topp: Massivet Ø av Rieppetinden 1203 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Bogefjellet og massivet Ø av Rieppetinden, ca 949 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Corrovahgaisi (Sikka) 1305 moh

Kartblad: Signaldalen
Primærfaktor A: ca 355 meter
Primærfaktor B: ca 355 meter
Koordinat: 6248  5975
Nærmeste høyere topp: Isdalsfjella, nordre topp 1475 moh
Laveste punkt før høyere topp: Njearrecahca, ca 950 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Davimus Viessogasgaisi 1381 moh

Kartblad: Storfjord
Kommune: Storfjord (26)
Primærfaktor A: ca 485 meter
Primærfaktor B: ca 415 meter
Koordinat: 7272  8247
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Davimus Viessogasgaisi og Massiv Ø av innerste Elsnesdalen, ca 896 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen