Søndre Cohkolatgaisa 1183 moh

 

Kartblad: Kåfjord
Primærfaktor A: ca 180 meter
Primærfaktor B: ca 165meter
Koordinat: 9559  2637
Nærmeste høyere topp: Nordre Cohkolatgaisa 1231 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom midtre og nordre Cohkolatgaisa, ca 1003 m o.h

Statistikk er laget av Jarle Nilsen