Smuolkorassa 1174 moh

Kartblad: Manndalen
Primærfaktor A: ca 120meter
Primærfaktor B: ca 120 meter
Koordinat: 9880  8336
Nærmeste høyere topp: Rassanibba 1252 moh
Laveste punkt før høyere topp: Overgangen fra nordøstenden av Stuora Rassajavri til vann 1041, ca 1055 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen